Week van gebed 2019

19 - 27 januari

Meerdere plaatsen

Echo wil de onderlinge verbondenheid onder christenen graag bevorderen. De Week van Gebed is daarvoor een prachtig middel. We kennen het maandelijkse: Stadsgebed. Daar is veel draagkracht ontstaan om mee te doen aan de jaarlijkse Week van Gebed. Het is een feest van herkenning en verbondenheid.