BIJBELPLUS- GRAVEN IN DE BRIEVEN VAN PAULUS

Heeft u behoefte aan stevige Bijbelstudie om door te dringen in de diepten van Gods Woord? Komende 5 september 2017 D.V. hopen wij een nieuwe cursus te starten van ‘Bijbelplus’. Dit is een interactieve Bijbelstudie die vers voor vers de Bijbel doorgaat. Cursusleider is onze medewerker Dirk-Jan Jansen (dirkjanjansen.nl). Dit keer gaan we de brief aan de Filippenzen bestuderen. Het thema van deze brief is de praktische levenswandel van de gelovige in soms moeilijke omstandigheden, waarin de blijdschap in Hem centraal staat.

De cursus wordt weer gegeven in het Echocentrum aan de Melis Stokelaan 91a van 19:30 tot 22:00 uur. Voor de koffie en thee wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Ieder ontvangt weer een map waarin iedere les weer een paar bladzijden aan samenvatting inkomen. De cursus is tweewekelijks op de dinsdagavond en is tot midden juni 2018. De kosten zijn 150 euro, over te maken op NL84INGB0002830714 t.n.v. Stichting Echo. Vermeld er ‘Bijbelplus’ bij! Graag als het kan voor 5 september dit bedrag overmaken.

Voor vragen: dirk@youthunited.nl


Georganiseerd op:

Startdi 5 september 2017 om19.30Tot ongeveerdi 5 september 2017 om22.00

Locatie:

Stichting Echo
Locatie gegevens
AdresMelis stokelaan 91-A
Postcode3842 GLPlaatsHarderwijk