Stichting Gave

Stichting Gave

De naam en het doel van stichting Gave

Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave helpt christenen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap. We inspireren, trainen en ondersteunen vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

Gegevens Stichting Gave

Marie Curiestraat 35
3842 GL  Harderwijk

0341 460 328
secretariaat@gave.nl
www.gave.nl

Komende evenementen