Kerk en Vluchteling Harderwijk

Wie zijn we?

De Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk is eind 2015 opgericht vanwege de komst van een asielzoekerscentrum (azc) in Harderwijk. In de werkgroep zijn vrijwel alle kerken uit Harderwijk en Hierden vertegenwoordigd. Het doel van de werkgroep is asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) in onze stad welkom te heten, een relatie met hen op te bouwen, hen praktische hulp te bieden en Gods liefde in woord en daad met hen te delen.

Wat doen we?

Internationale diensten: Vanaf zondag 8 januari 2017 is er elke zondagmiddag een internationale dienst, met vertaling in diverse talen. De plaatselijke kerken organiseren deze diensten bij toerbeurt. De diensten worden gehouden in het gebouw van Sefanja, Stationslaan 121 te Harderwijk en beginnen om 14.30 uur.

House of Joy: Vanaf september 2017 willen we onder de naam House of Joy in de Open Hof diverse activiteiten aanbieden. We beginnen met een mannen-inloop op een doordeweekse ochtend (ontmoeting en gezelligheid met koffie, gesprek, spel, muziek, film, maar er is zeker ook ruimte voor zingeving) en een moeder/kind-activiteit op zaterdagmiddag. Wil je meehelpen tijdens de mannenochtend of bij de moeder/kind-activiteit? Meld je aan! Ook zoeken we vrijwilligers voor de organisatie van het gebouw (facilitering, planning, inrichting en dergelijke). Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij: Sjaak Verboom, tel. 06-13993623, e-mail: sjaakverboom@gave.nl

Diversen: Meer informatie over onze activiteiten leest u in de nieuwsbrief die de werkgroep regelmatig uitgeeft en die via de plaatselijke kerken wordt verspreid.

Contact?

Hebt u vragen of wilt u als vrijwilliger meewerken aan een van onze activiteiten, dan kunt u terecht bij de contactpersoon van uw kerk. Ook kunt u ons rechtstreeks benaderen via kvharderwijk@gmail.com.

Voor vragen over de internationale diensten: int.kerkdienst@gmail.com