Kerk en Vluchteling Harderwijk

Wie zijn we?

De Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk is eind 2015 opgericht vanwege de komst van een asielzoekerscentrum (azc) in Harderwijk. In de werkgroep zijn dertien kerken uit Harderwijk en Hierden vertegenwoordigd. Het doel van de werkgroep is asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) in onze stad welkom te heten, een relatie met hen op te bouwen, hen praktische hulp te bieden en Gods liefde in woord en daad met hen te delen.

Wat doen we?

Elke zondag internationale kerkdienst

Elke zondagmiddag organiseert één van de kerken in Harderwijk een internationale kerkdienst. De dienst begint altijd om 14.30 uur in het gebouw van Sefanja, Stationslaan 121, Harderwijk. Voor de kinderen is er een apart programma. Er is vertaling in diverse talen. Na afloop van elke dienst is er tijd voor ontmoeting, gesprek en gebed. Zie ook www.facebook.com/internationalchurchharderwijk

Andere activiteiten

Behalve op zondag zijn er verschillende andere momenten om elkaar te ontmoeten, zoals:

* Vluchtelingmaatjes: contact met één of meer Nederlanders in Harderwijk bij wie je thuis welkom bent of die jou willen bezoeken. Meer info?  Geriska: 06-16264320 (app) of vluchtelingmaatjes@gmail.com.
Zie ook onze video over vluchtelingmaatjes.

* Bij voldoende belangstelling start er in januari 2023 een Engelstalige Alpha-cursus in het House of Joy (Open Hof). Meer info? alphacourseharderwijk@gmail.com

* Mannenavond: elke twee weken op donderdagavond in het House of Joy in de Open Hof (Jacob Catsstraat 3, Harderwijk).  In de zomermaanden fietstochten. Meer info? Paul, 06-28400996 of paulvanliempt1969@gmail.com.

* Al Massira-cursus, een cursus van dertien avonden over allerlei thema’s uit de Bijbel. Meer info? int.kerkdienst@gmail.com

Diversen: Meer informatie over onze activiteiten leest u in de nieuwsbrief die de werkgroep regelmatig uitgeeft en die via de plaatselijke kerken wordt verspreid.

Contact?

Hebt u vragen of wilt u als vrijwilliger meewerken aan een van onze activiteiten, dan kunt u terecht bij de contactpersoon van uw kerk. Ook kunt u ons rechtstreeks benaderen via kvharderwijk@gmail.com.

Voor vragen over de internationale diensten: int.kerkdienst@gmail.com