Leger des Heils

Leger des Heils

Onze boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Onze dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.
Onze opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Wat is er te doen?

Zolang er nog één kind verdriet heeft… Zolang er nog één vrouw eenzaam is… Zolang er nog één man buiten slaapt… Zolang er nog één mens leeft zonder hoop… Kun je op mij rekenen!

Gegevens Leger des Heils

Kennedylaan 56
3844 BD   Harderwijk

0341 426 557
korps.harderwijk@legerdesheils.nl
www.legerdesheils.nl/korpsharderwijk

Komende evenementen

Diensten