Gebeds-MEER-Daagse voor Nederland in “het Visnet”

Negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren, vanaf donderdagavond 10 mei t/m vrijdagavond 18 mei 2018, zal in het kerkgebouw “het Visnet” in de wijk Frankrijk (adres; Frankenskamp 2) gedurende negen dagen gericht gebeden worden voor de wijk Frankrijk, voor Harderwijk, Hierden en Nederland. We willen tijdens deze Gebeds-MEER-Daagse ook verwachtingsvol uit zien naar het komende Pinksterfeest. Hiervoor willen we u dan ook van harte uitnodigen.

Uit de wijk en vanuit verschillende kerken verwachten wij deze avonden bidders om samen te bidden. Het zijn nadrukkelijk open avonden, nodig dan ook gerust andere geïnteresseerden van harte uit. De aanvang is ‘s avonds om 19.30 uur, behalve op zondag, dan beginnen we om ongeveer 20.00 uur (na afloop van de avonddienst) De gebedsbijeenkomsten duren ongeveer een uur. De inleiding begint met het onder begeleiding zingen van enkele liederen, het lezen van een Bijbelgedeelte, stukje uit de “50 dagen gebedskalender” en uitleg van de gebedsonderwerpen. Vervolgens gaan we met elkaar bidden (in stilte of hardop).

Na afloop is er koffie en gelegenheid tot ontmoeting. Het is goed om samen te bidden, elkaar te ontmoeten en de eenheid in Christus te ervaren. Wij hopen dat u één of meerdere avonden met ons wilt meebidden. Afgelopen jaar hebben verschillende mensen uit onze wijk (dorp en stad) deze Gebeds-MEER-Daagse als bijzonder zegenrijk ervaren. We zien er naar uit om u te ontmoeten en samen te bidden (en te danken) voor Harderwijk/ Hierden en Nederland.

Op maandagavond 14 mei willen we graag de avond “Zingend Bidden”.

Deze avond speelt Thom Hesseling op het orgel of de piano en willen we graag veel zingen en iets minder bidden. Een uitspraak is; “Zingen is twee keer bidden”

Daarom zijn wij op zoek naar liederen die u graag wilt zingen (of laten zingen) tijdens het

“Zingend Gebedsmoment”. Wellicht heeft u / heb jij een gedachte bij het lied waarom u / jij het lied wilt zingen. Graag horen we dit van u en kunnen we dit delen die avond. sjongsma@filternet.nl.

U kunt ook bellen met Evert Westerink (tel. 06-51239382) en Sicco Jongsma (tel. 419071)


Georganiseerd op:

Startdo 10 mei 2018 om19.30Tot ongeveervrij 18 mei 2018 om20.30

Locatie:

het Visnet
Locatie gegevens
Locatie
AdresFrankenskamp 2
Postcode3848 DEPlaatsHarderwijk