Insjallah – cursus

Insjallah
De bekende Arabische uitdrukking Insjallah wordt te pas en te onpas gebruikt in de Arabische wereld. Letterlijk betekent het ‘als God het wil’.
Wat wil God vandaag met het oog op moslims? Daarover is vandaag in de samenleving veel verdeeldheid en soms ook in de kerk. Het vreselijke geweld van moslimterroristen dwingt ons erover na te denken hoe we als kerk de brug slaan naar de moslimgemeenschap en wat we met hen te delen hebben.
Deze basiscursus helpt je het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen.

Voor wie is de cursus?
De cursus is bedoeld voor christenen. We verwachten van cursisten dat zij het verlangen hebben om in woord en daad getuige van Jezus te zijn naar moslims en daarin stappen te zetten tijdens de cursus. De cursus is gericht op ‘gewone’ gemeenteleden en veronderstelt geen voorkennis van de islam.

Opbouw van de cursus
De cursus bestaat uit 5 cursusavonden en een moskeebezoek, steeds op donderdag.
Aanvang 19.45 uur. Download flyer

Locatie, kosten en aanmelding
De cursus wordt gehouden op uitnodiging van de Baptistengemeente Harderwijk, maar heeft een interkerkelijk karakter. De locatie voor de cursus is de Open Hof, Jacob Catsstraat 3, Harderwijk.
De kosten voor deelname aan de cursus zijn: €60,- pp. (€95,- voor echtparen) incl. cursusmap.
Aanmelding door betaling via de website van Evangelie & Moslims : http://www.evangelie-moslims.nl/toerusting/webwinkel-publicaties/cursussen


Georganiseerd op:

Startdo 21 september 2017 om19.45Tot ongeveerdo 21 september 2017 om22.00

Locatie:

Open Hof
Locatie gegevens
Locatie
AdresJacob Catsstraat 3
Postcode3842 JKPlaatsHarderwijk