Kerstverhaal door Charis Music

Gratis concert in De Regenboog (wijk Drielanden, Harderwijk)

HARDERWIJK – Charis Music is een levendig koor dat momenteel bestaat uit zeventien vocalisten en begeleiding krijgt van een live band of live piano. Het koor staat onder de voortreffelijke leiding van Chiel Naber. Dinsdag 18 december ben jij van harte welkom in De Regenboog (wijk Drielanden, Biezenplein 1, Harderwijk) om 20.00 uur voor een gratis concert (zaal open 19.30 uur). Het Kerstverhaal wordt op weergaloze wijze vertolkt door dit fantastische vocalistische koor dat jou als luisteraar weet te boeien en daadwerkelijk te raken door jou mee te nemen in het verhaal over de geboorte van Jezus.

Het koor en de bandleden zijn streng geselecteerd op hun motivatie en op hun muzikale- en zangtalenten. Op deze manier wordt gestreefd naar de hoogst haalbare kwaliteit halen om zo Gods genade met mensen te delen. ‘Immers, wie in God geloofd ontvangt genade om te leven met Zijn liefde en in vrijheid.’, zo is op de website van het gezelschap te lezen. Vandaar de naamkeuze ‘Charis Music’, het Griekse woord voor ‘genade’.

Verbinding door muziek
Tot op de dag van vandaag inspireert de Bijbel mensen tot het schrijven van muziek. Charis Music heeft zich als missie en visie ten doel gesteld, muziek te willen maken die mensen verbindt met elkaar én met God. Want, muziek heeft een grote invloed op mensen. Muziek is iets heel persoonlijks. We hebben allemaal muziek nodig, maar ieder op zijn eigen manier. Het kan je helpen wanneer je emotioneel bent. Het kan je vrolijk, verdrietig of rustig maken. Het is sociaal en schept saamhorigheid, door bijvoorbeeld samen te zingen of samen muziek te maken. En het kan je gedachten doen verzetten en de wereld om je heen even doen vergeten. Soms weet je niet hoe je iets moet vertellen; heb je er geen woorden voor. Dan zegt een lied soms meer dan duizend woorden.
De uitstraling, de hoge kwaliteit, de gedrevenheid en de passie die de koorleden en bandleden ten toon spreiden, zal de luisteraar absoluut aanspreken en een gevoel van aanraking bezorgen. Het koor doet de luisteraar meer, dan enkel liedjes zingen. Het gáát ergens over. Er wordt een blijde boodschap overgebracht, het verhaal van Jezus geboorte, een verhaal van hoop! Een leven met Jezus betekent eindeloze hoop, zonder Hem is het een hopeloos eind.

Charis Music heeft een divers repertoire, van Nederlandstalig tot Pop, van Gospel tot Praise. Dirigent Chiel Naber heeft voor 18 december weer een prachtig programma samengesteld, Jozef zal een prominente plaats innemen bij de gezongen liederen. Hij wilde voor Maria alles zo goed en perfect mogelijk laten verlopen. Legde de lat hoog. Ook in onze huidige samenleving is dat vaak nog zo en wordt er soms veel van ons verwacht.

Charis Music treedt in het gehele land op met energieke en toegankelijke Kerstconcerten, waarin zij gebruik maken van eigentijdse arrangementen, verschillende muziekstijlen (ook popmuziek) en een live performance met licht en geluid. De liederen worden aangevuld met vertellen en drama, waardoor zij het hele publiek meenemen in het Kerstverhaal. Tevens zorgen ze voor een moment van verdieping en bezinning. Dit jaar zal de kersttour in het teken staan van Jozef; een man die leefde volgens het Jodendom, alles deed volgens de regels en de wetten die hem zo geleerd zijn en die alles op een rijtje had. En toch veranderde plotseling zijn leven. De realiteit haalde hem in; zijn aanstaande vrouw bleek zwanger te zijn. Wat dachten mensen nu van hem, wat werd er van hem verwacht? En wat wilde hij eigenlijk zelf? Waar vind je op zulke moeilijke momenten in je leven het antwoord? Een krachtig thema aan de hand waarvan we het kerstfeest samen willen vieren! Ze eindigen het concert door samen te zingen. Stil zitten is onmogelijk!

Hopelijk raakt de luisteraar geïnspireerd door de muzikale boodschap. Ieder is van harte uitgenodigd, na afloop wordt één collecte gehouden voor de onkosten. Dat het Licht dat komende is nu al mag doorbreken en schijnen tussen kieren en spleten.

Locatie Kersttour Charis Music 18-12-‘18: Kerkelijk Centrum De Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk. De avond begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)
Gratis entree, dus kom op tijd!


Georganiseerd op:

Startdi 18 december 2018 om20.00Tot ongeveerdi 18 december 2018 om21.30

Locatie:

de Regenboog
Locatie gegevens
AdresBiezenplein 1
Postcode3845 KAPlaatsHarderwijk