Studieseminar met ds. Henk Poot in Harderwijk over “Israel, Jezus en de Kerk”

Op dinsdag 6 februari is er in Harderwijk de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. De andere data zijn: dinsdag 13 en 20 februari. Het onderwerp waarover hij spreekt is Israël, Jezus en de Kerk. De bijeenkomst vindt plaats in de Open Hof, Jac. Catsstraat 3 in Harderwijk. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. U bent van harte welkom!

Israël, Jezus en de Kerk

In de kerkgeschiedenis is de Here Jezus vaak losgemaakt van de Thora. Johannes noemt Hem het levende Woord en daar bedoeld hij mee de levende Thora. Als Johannes schrijft dat de wet door Mozes gegeven is en de genade en de trouw door Jezus Christus is gekomen, dan is dat geen tegenstelling, maar een intensivering. Als Johannes schrijft dat het Woord vlees geworden is, betekent dat ook niet dat het Woord uit de Heilige Schrift is weggetrokken en dat de kracht van de wet en de profeten is verdwenen. Het is juist een nog dichter bij komen van Gods openbaring. In de Thora toont God immers ook zijn liefde en genade (Exodus 34:6), maar dit gaat een stap verder: nu is het Woord van God in vlees en bloed in het midden van Israël verschenen, als Immanuël. De Zoon is in Jezus nog steeds Immanuël en al is Hij verheerlijkt en opgenomen in de hemel, dat heeft de vleeswording van het Woord niet ongedaan gemaakt. Voor Israël en ons verborgen is Hij aan de rechterhand van God voorspraak van zijn broeders en zusters.

Achtergrond spreker
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

Graag hopen wij u op deze bijeenkomsten te ontmoeten. Neemt u ook uw vrienden en kennissen mee? Iedereen is van harte welkom!


Georganiseerd op:

Startdi 6 februari 2018 om20.00Tot ongeveerdi 6 februari 2018 om22.00

Locatie:

Open Hof
Locatie gegevens
Locatie
AdresJacob Catsstraat 3
Postcode3842 JKPlaatsHarderwijk