Taartenactie voor bewoners AZC

Taartenactie voor bewoners AZC

Taartenactie voor bewoners AZC

Door de coronacrisis is het leven van de bewoners van het AZC extra zwaar. Asielprocedures en trajecten voor gezinshereniging lopen vertraging op, terwijl het wachten toch vaak al lang duurt. Veel activiteiten, zoals de internationale kerkdiensten en mannenavonden, liggen stil en er zijn minder mogelijkheden om Nederlanders te ontmoeten.

In deze moeilijke tijd willen we als inwoners van Harderwijk de bewoners van het AZC een hart onder de riem steken en laten merken dat we hen niet vergeten. Daarom organiseert de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk in samenwerking met Stichting Present Harderwijk een taartenactie.

We hebben 108 taarten nodig, voor elke unit in het AZC een taart. Deze gaan we op zaterdag 20 juni, Wereldvluchtelingendag, uitdelen in het AZC. Die dag valt bovendien in de vluchtelingengebedsweek (14 tot en met 21 juni), waarin speciaal gebed wordt gevraagd voor vluchtelingen wereldwijd en in onze stad.

Doet u mee?

Bakt u ook één of meer taarten? Let op! De taarten mogen geen alcohol en geen gelatine bevatten. Meld u zo snel mogelijk aan via deze link https://forms.gle/5ZoVVABgWo5HSnic6
U kunt zich ook telefonisch aanmelden via telefoonnummer: 06-57028537.
Wilt u ook vermelden hoeveel taarten u bakt en waar u de taart komt inleveren.

Dat is mogelijk op zaterdag 20 juni tussen 10.00-10.45 uur of 11.00-11.45 uur bij het AZC of op vrijdag 19 juni tussen 19.00-20.00 uur bij de volgende locaties:

  • De Wheme/Grote Kerk, Kerkplein 2
  • De Zaaier, E. den Herderstraat 22
  • De Regenboog, Biezenplein 1

Kunt u geen taart bakken, maar wilt u wel meedoen? Maak dan een gift over voor één of meer taarten op rekeningnummer NL12RABO0158607546, ten name van Stichting Present Harderwijk o.v.v. taartenactie AZC.

Mede namens de bewoners van het AZC hartelijk dank voor uw medewerking/bijdrage!

Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk
Stichting Present Harderwijk

Voor meer informatie over deze taartenactie kunt u contact opnemen met Annemieke ten Hove, coördinator stichting Present Harderwijk, telnr. 06-57028537 of via info@presentharderwijk.nl  of met Michiel Bakker, bestuurslid werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk, tel. 06-55734806

Share this post