Boekhandel Sjemen | Plannen 2020

Boekhandel Sjemen | Plannen 2020

BOEKHANDEL SJEMEN
Meer dan 40 jaar geleden stichtte christengemeente Sefanja een winkel en ontmoetingsplek in het stadscentrum van Harderwijk. Het doel: Het evangelie vertegenwoordigd zien in de binnenstad en een plek creëren waarin mensen zich gezien en gekend voelen. De winkel heeft sindsdien veel mensen voorzien van christelijke lectuur, inspiratie en verdieping.

INTERKERKELIJKE SAMENWERKING
Tijden veranderen en vragen ook om vernieuwende ideeën. Om een eigentijds Christelijk geluid in de binnenstad te creëren heeft een interkerkelijke werkgroep verschillende stappen genomen. Het doel: een modern interkerkelijk initiatief in de binnenstad in de vorm van een missionaire ontmoetingsplek en winkel voor Harderwijkers en bezoekers van Harderwijk. Een plek die verdieping, inspiratie, informatie en ontspanning biedt. Een plek die maatschappelijke meerwaarde creëert vanuit een Christelijke identiteit met meelevende medewerkers uit diverse geloofsgemeenschappen.

4 MOOIE ONTWIKKELINGEN

  • 7 Harderwijkse kerken te weten de Hervormde Gemeente Harderwijk (Grote Kerk, Bethelkerk en Regenboog) en Hervormd Hierden (Dorpskerk en Visnet), Chr. Gereformeerde Kerk ‘De Zaaier’ en Christengemeente Sefanja, hebben aangegeven deel te willen nemen aan deze droom met de naam ‘Hart voor Harderwijk’. Binnenkort zal de stichting worden opgericht.
  • Verschillende kerkelijk betrokken Harderwijkers hebben aangegeven zitting te willen nemen in het bestuur
  • Voor de winkelformule is een nieuw bedrijfsplan ontwikkeld waardoor het lokale aanbod van Christelijke boeken mogelijk blijft.
  • Voor de aanbesteding van de Oude Bibliotheek is een aansprekend plan opgesteld. De gemeenteraad beslist op 28 mei aan wie dit gegund

HOE KUN JIJ HELPEN

Lees hier meer over de plannen en hoe jij kunt helpen

Share this post