Stichting Echo

Bouwstenen bijbelschool van start

Hoe kan ik mijn geloof handen en voeten geven in de kerk of daarbuiten? Hoe krijg ik meer diepgang in mijn geloof en verwoord ik dat in mijn gezin en werk? Met deze vragen willen we in de Bouwstenen Bijbelschool (BBS) bezig zijn. De cursus brengt u steeds terug naar de Bijbel maar op een persoonlijke en praktische manier. De BBS wil u helpen uw plek te vinden in de kerk of ergens anders waar u God kunt dienen. Het accent...

Klusdag bij Stg Echo/Youth United

Afgelopen jaren hebben we goede ervaringen opgedaan met een klusdag in en rond het Echocentrum. Daarom hebben we weer een klusdag gepland. Op zaterdag 26 mei is er weer een klusdag in en rond het Echocentrum. Via deze weg willen we iedereen uitnodigen om ons te komen helpen. Om 9 uur staat de koffie klaar en we werken vanaf 9.30 uur tot ca 15.30 uur. Dit jaar staat oa op het programma : Renovatie van de tuin voor en achter: snoeien; planten en struiken...

Paaszang bij de haven

Op zondagmiddag 1 april, zal er weer een feestelijke Paaszang plaats vinden aan de haven van Harderwijk. Hans van Ark verzorgt de overdenking en de samenzang is o.l.v. Judith Martens. De viering wordt afgesloten met een zegen door de gezamenlijke predikanten en voorgangers. Zoals bij een eerdere paasviering iemand zei “Pasen is het feest van de opstanding van Jezus en het hart van het Christelijk geloof. Dat Jezus opstond uit de dood betekent dat zijn sterven aan het kruis voor ons, werkelijk...

Week van gebed

Een overzicht van de Week van Gebed Harderwijk, meer informatie is ook terug te vinden op www.24-7harderwijk.nl WEEK VAN GEBED HARDERWIJK Van 20 tot 28 januari 2018 vindt voor het eerst in Harderwijk een 24-7 Gebedsweek plaats, geïnitieerd door mensen uit verschillende kerken. De week van gebed bestaat uit drie onderdelen: de PrayerNight voor jongeren op zaterdag 20 januari, de 24-7 Gebedsruimte in de Open Hof waar iedereen tijdens deze hele week 24 uur per dag kan binnenlopen en de Gebedsmomenten, elke avond in een andere kerk. De Week van Gebed wordt in...

BIJBELPLUS- GRAVEN IN DE BRIEVEN VAN PAULUS

Heeft u behoefte aan stevige Bijbelstudie om door te dringen in de diepten van Gods Woord? Komende 5 september 2017 D.V. hopen wij een nieuwe cursus te starten van 'Bijbelplus'. Dit is een interactieve Bijbelstudie die vers voor vers de Bijbel doorgaat. Cursusleider is onze medewerker Dirk-Jan Jansen (dirkjanjansen.nl). Dit keer gaan we de brief aan de Filippenzen bestuderen. Het thema van deze brief is de praktische levenswandel van de gelovige in soms moeilijke omstandigheden, waarin de blijdschap in Hem centraal staat. De...

BIJBELCURSUS- BOUWEN AAN JE FUNDAMENT!! (JOHANNES EVANGELIE)

Voor iedereen die verlangt naar diepgaande studie van de Bijbel: Vanaf donderdag 14 september 2017 gaat er een nieuwe Bijbelcursus van start. eens in de twee weken willen we het evangelie naar Johannes gaan bespreken. Waarom dit evangelie? Het beschouwt als geen ander Bijbelboek de heerlijkheden van de Here Jezus als de eeuwige Zoon van God. Waar het in veel kringen vooral om onszelf gaat, is dit een verademing. Het kennen van Christus als de eeuwige Zoon beschermt ons tegen...