Harderwijks Mannenkoor met Kerstklanken

Harderwijks Mannenkoor met Kerstklanken

Harderwijks Mannenkoor met Kerstklanken in Kerkelijk Centrum de Regenboog: veel samenzang, maar ook bekende kerstliederen.

Corona was de lastige boosdoener: een paar jaar geen Kerstklanken in Drielanden. Inmiddels is het Harderwijks Mannenkoor 100 jaar geworden en onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Met dit “goud” in handen wil het koor zich in hun eerste optreden graag bij de inwoners van Harderwijk etaleren.

De Kerstklanken zijn te beluisteren en deels mee te zingen in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, aan het Biezenplein 1 (Drielanden) in Harderwijk op donderdag 21 december. Het concert vangt aan om 20.00 uur; de deur is open vanaf 19.30 uur. De toegang en het parkeren zijn gratis. Wel is er aan het eind een collecte ter ondersteuning van de Regenboog. Dirigent Jimco Zijlstra stuurt het koor aan. Medewerking verlenen de organist Jan-Willem den Hartogh en trompettist Gerald van Dijk, beiden ook solistisch met een kerstimprovisatie en een trompetsolo. Kerstvertelster Riet Kombrink leest passende gedichten voor.

De Kerstklanken vangen aan met een samenzang, het wel bekende Komt allen tesamen. Later is er nog meer samenzang met bekende liederen uit het Liedboek voor de Kerken. Er is geen pauze; het concert duurt circa 1,5 uur. Het koor zingt uit haar eigen repertoire de meest prachtige kerstliederen zoals Santo, Christmastide, Weihnachtsglocken, Stille Nacht etc. Bij Cantique de Noel is de koorsolist Theo Gerrits te beluisteren. Traditiegetrouw sluit het concert af met de samenzang Ere Zij God, altijd weer een kippenvelmoment.

 

Bron: Harderwijker Courant

Share this post