Leerhuis Harderwijk – LED2017

Leerhuis Harderwijk – LED2017

De commissie heeft als doel om met en van elkaar te leren over geloof,
geloofsbeleving en spiritualiteit. Het leerhuis brengt mensen dichter bij
elkaar, zodat we elkaar met respect kunnen benaderen ongeacht iemands
achtergrond of geschiedenis. Dat doen we vanuit een Christelijke
overtuiging. Over het doel dat we nastreven is een memorandum
opgesteld. Als u dat wilt lezen, kunt u het per email aanvragen of kijken op
onze internetsite: www.leerhuisharderwijk.nl

3 oktober Zonder Tora Leest Niemand Wel
16 oktober De Bijbel in Gewone Taal
24 oktober Luther na 500 jaar
1-29 november Bijbelstudie op woensdagmorgen
26 november Pelgrimstocht naar Zwolle
11 december Bibliodrama
25 januari Iconen – Vensters op de eeuwigheid
5 februari Ida Gerhardt
13 februari Schilderen met Textiel
15 februari Islam & Koran
21 februari Kruisweg in de Lukaskerk
26 februari Twee vrouwen, twee tradities: Eva/Hawah en Maria/Maryam
28 februari Twee keer Jezus
21 maart Het getal 3 bij J.S. Bach
18 februari FILM in de 40-dagentijd
9 april Kloosterleven in de 21e eeuw
18 april Retourtje Emmaüs
8 mei Muziek met Marten Kamminga

Share this post